[1]
Mastri, R., Hardi, E. and Naldi, H. 2019. Kepemimpinan H. Ismail dalam Menggerakkan Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Imperialisme Belanda Tahun 1903. Galanggang Sejarah. 1, 1 (Jan. 2019), 1-25. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.2678046.