(1)
Mastri, R.; Hardi, E.; Naldi, H. Kepemimpinan H. Ismail Dalam Menggerakkan Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Imperialisme Belanda Tahun 1903. GS 2019, 1, 1-25.