Mastri, R., Hardi, E., & Naldi, H. (2019). Kepemimpinan H. Ismail dalam Menggerakkan Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Imperialisme Belanda Tahun 1903. Galanggang Sejarah, 1(1), 1-25. https://doi.org/10.5281/zenodo.2678046