Mastri, Rio, Etmi Hardi, and Hendra Naldi. 2019. “Kepemimpinan H. Ismail Dalam Menggerakkan Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Imperialisme Belanda Tahun 1903”. Galanggang Sejarah 1 (1), 1-25. https://doi.org/10.5281/zenodo.2678046.