Mastri, R., Hardi, E. and Naldi, H. (2019) “Kepemimpinan H. Ismail dalam Menggerakkan Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Imperialisme Belanda Tahun 1903”, Galanggang Sejarah, 1(1), pp. 1-25. doi: 10.5281/zenodo.2678046.