Mastri, R., E. Hardi, and H. Naldi. “Kepemimpinan H. Ismail Dalam Menggerakkan Perlawanan Rakyat Kerinci Menentang Imperialisme Belanda Tahun 1903”. Galanggang Sejarah, Vol. 1, no. 1, Jan. 2019, pp. 1-25, doi:10.5281/zenodo.2678046.