Magdalena, Ina, Wening Pranidana, Nurul Ummah, and Siti Rahmi Aziah. 2020. “Analisis Penerapan Kurikulum 2013 Terhadap Hasil Belajar IPS Kelas V Di MI Al-Fitroh”. Jurnal Halaqah 2 (1), 39-44. https://doi.org/10.5281/zenodo.3660545.